501 718 318

Fotolia8422276SubscriptionXL23Mgr Anna Tamara Wiatkowska

Pracuje w zawodzie już 20 lat. Ukończyła Technikum Fryzjerskie w Kielcach oraz studia na wydziale pedagogicznym w WSP w Kielcach. Podnosiła swoje kwalifikacje również na kursach organizowanych przez znakomite firmy. Swoim bogatym doświadczeniem dzieli się z przyszłymi mistrzami grzebienia. Przez wiele lat uczyła w Technikum Fryzjerskim w Kielcach. Obecnie poza pracą zawodową, udziela się jako egzaminator zawodu w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. „Lubię kiedy klientka aż promienieje radością, gdy patrzy na swoje odbicie w lustrze.”

Zapraszam serdecznie

Anna Tamara Wiatkowska